Unite Revolution Slider 2

1kom

Rozgraniczeni nieruchomości polega na ustaleniu granicy własności gdy strony postępowania są w sporze co do ich przebiegu. Szczegółowe zasady prowadzenia... « więcej

1firm

Kwestia tyczenia obiektów budowlanych uregulowana jest przez ustawę Prawo Budowlane. Na jego podstawie na inwestora nakładany jest obowiązek zlecenia wytyczania obiektów... « więcej

1dom

Mapy inwentaryzacji powykonawczej są ostatnim etapem w geodezyjnej obsłudze inwestycji, przedstawia się je organom nadzoru budowlanego i są podstawą do odbioru inwestycji... « więcej

1zyc

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek posiadania mapy do celów projektowych, dla każdego obiektu wymagającego wydania decyzji pozwolenia na budowę... « więcej

1tur

Podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela i polega na wydzieleniu z nieruchomości części z niej i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela...  « więcej

1prac

Następuje, gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości poprzez postępowanie rozgraniczające, podziałowe, wywłaszczeniowe lub scaleniowe... « więcej