Unite Revolution Slider 2a

Podziały działek

1tur

Asortyment usług oferowanych przez GEOMap obejmuje również kompleksową usługę, która obejmuje  geodezyjne podziały działek. Należy bowiem pamiętać, że wydzielenie części nieruchomości może zostać wykonane jedynie przez uprawnionego do tego geodetę. W praktyce oznacza to, że właściciel nie może sam dokonać podziału działek i oddać ich na własność członka rodziny czy osób trzecich.

Postępowanie dotyczące podziału działek drobiazgowo regulują Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Proces ten ma charakter administracyjny, który jest prowadzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jednak jego wszczęcie następuje na wniosek właściciela. Powodem może być chęć sprzedaży części gruntu lub przekazanie go w użytkowanie innej osobie. 

Ponadto podział działek wymaga wykonania szeregu prac zarówno w zakresie pomiarów terenowych, jak i uzyskania oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do jego dokonania. Jednocześnie często jest też niezbędne wytyczenie granic działki wyłączanej z większego terenu lub wznowienie granic nieruchomości. Wyznaczony obszar gruntu może zostać wyłączony z I działu obecnej księgi wieczystej i wpisany do nowej, założonej specjalnie dla tej nieruchomości. Podział działek nie musi jednak oznaczać sprzedaży czy dziedziczenia. Wykonuje się go również wtedy, gdy właściciel chce dokonać zmiany konfiguracji geodezyjnej w obrębie swojej nieruchomości.

Skuteczna pomoc w podziale nieruchomości i wytyczaniu granic działek

Wieloletnie doświadczenie oraz rozległa i ciągle aktualizowana wiedza fachowa sprawia, że stanowimy nieocenione wsparcie dla naszych klientów na każdym etapie przeprowadzania procedury wydzielenia części z nieruchomości i przeniesienia jej własności na rzecz nowego właściciela. Wśród klientów korzystających z tej usługi znaleźć można nie tylko osoby prywatne, ale również firmy i jednostki sektora publicznego ze Stargardu Szczecińskiego i powiatów ościennych. 

W przypadku zainteresowania ofertą wytyczenia granic działki zachęcamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółów oraz kosztorysu wykonania prac geodezyjnych na posiadanym terenie.