Unite Revolution Slider 2a

Podział nieruchomości

1turPodział nieruchomości następuje na wniosek właściciela i polega na wydzieleniu z nieruchomości części z niej i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.