Unite Revolution Slider 2a

Tyczenie obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenowego

1firmKwestia tyczenia obiektów budowlanych uregulowana jest przez ustawę Prawo Budowlane. Na jego podstawie na inwestora nakładany jest obowiązek zlecenia wytyczania obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu uprawnionemu do tego geodecie.

Tyczenie obiektu w terenie to realizacja założeń projektu budowlanego bezpośrednio w terenie. Dla obiektów budowlanych są to główne osie konstrukcyjne, oraz punkty załamania. Poprawne wytyczenie obiektu w terenie potwierdzane jest podpisem uprawnionego geodety w dzienniku budowy.