Unite Revolution Slider 2a

Mapa do celów projektowych – Stargard

1zyc

Każda inwestycja budowlana (niezależnie od jej charakteru) wymaga sporządzenia mapy do celów projektowych. W Polsce ten obowiązek nakłada na inwestora ustawa Prawo budowlane. Bez takiej mapy nie jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie mapy zasadniczej. Po jej aktualizacji oraz naniesieniu treści z operatu ewidencji gruntów i budynków przez uprawnionego geodetę następuje naniesienie projektu wraz z warunkami zabudowy na działce inwestora.

Prawo budowlane stanowi, że mapa do celów projektowych musi obejmować swoim zasięgiem nie tylko nieruchomość, na której docelowo znajdzie się inwestycja, ale także teren, po którym będą prowadzone przyłącza. Warto również wiedzieć, że zgodnie z prawem obszar mapy w praktyce zostaje powiększony o 30-metrowy pas terenu wokół inwestycji. 

Projekt zagospodarowania terenu, przewidujący przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenowego, naniesiony na mapę do celów projektowych wymaga uzgodnienia w ZUDP działającym przy starostwie właściwym dla terenu prowadzenia inwestycji.

Jakie wymagania musi spełniać mapa do celów projektowych?

  •     Mapa musi być przygotowana we właściwej skali – w przypadku działek budowlanych jest to skala 1:500.
  •     Mapa musi być aktualna – w szczególności w zakresie ewidencji gruntów, budynków oraz dostępnego uzbrojenia terenu.
  •     Mapa musi jasno rozgraniczać tereny różnego przeznaczenia.
  •     Mapa musi wskazywać rozmieszczenie zieleni (w tym także pomników przyrody, jeśli takowe znajdują się na terenie przeznaczonym pod konkretną inwestycję budowlaną).

Przygotowane przez GEOMap mapy do celów projektowych to precyzyjnie stworzona dokumentacja zapewniająca sprawne uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz realizację inwestycji budowlanej. Jednorazowe i cykliczne zlecenia w tym zakresie realizujemy rzetelnie, sprawnie, terminowo i w konkurencyjnych cenach. Do współpracy zapraszamy klientów prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych ze Stargardu Szczecińskiego oraz miast sąsiadujących.