Unite Revolution Slider 2a

Mapa do celów projektowych

1zycPrawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek posiadania mapy do celów projektowych, dla każdego obiektu wymagającego wydania decyzji pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie mapy zasadniczej. Po jej aktualizacji oraz naniesieniu treści z operatu ewidencji gruntów i budynków przez geodetę uprawnionego, następuje naniesienie projektu wraz z warunkami zabudowy na działce inwestora.

Mapa do celów projektowych obejmuje swym zasięgiem bezpośrednio nieruchomość, na której zlokalizowana będzie inwestycja oraz teren po którym prowadzone będą przyłącza. Obszar mapy według przepisów prawa powiększony zostaje o pas terenu 30m. wokół prowadzonej inwestycji.
Projekt zagospodarowania terenu, przewidujący przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenowego, naniesiony na mapę do celów projektowych wymaga uzgodnienia w ZUDP działającym przy starostwie właściwym dla terenu prowadzenia inwestycji.