Unite Revolution Slider 2a

Inwentaryzacja obiektów budowlanych i przyłączy sieci uzbrojenia terenu

1domMapy inwentaryzacji powykonawczej są ostatnim etapem w geodezyjnej obsłudze inwestycji, przedstawia się je organom nadzoru budowlanego i są podstawą do odbioru inwestycji.
Zgodnie z ustawą prawo budowlane każdy obiekt wytyczony w terenie podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Każdy nowo zrealizowany obiekt podlega pomiarom geodezyjnym. Na podstawie porównania stworzonej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i projektu budowlanego uprawniony geodeta stwierdza czy powstały obiekt zrealizowany został zgodnie z projektem, i potwierdza tę zgodność własnoręcznym podpisem.
Na podstawie wykonanej dokumentacji powykonawczej wprowadza się zmiany na mapie zasadniczej oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków.