Unite Revolution Slider 2a

Wznowienie granic

1prac

Wyznaczenie terenu działki wiąże się z wyznaczeniem jej linii granicznych oraz oznakowaniem ich przebiegu w punktach charakterystycznych za pomocą specjalnych znaków geodezyjnych. Jest to tzw. wznowienie granic. Następnie położenie takiej działki i jej granic jest odnotowywane na miejscowych planach i trafia do Ewidencji Gruntów i Budynków. Przez dziesiątki lat użytkowania działek oraz znajdujących się w ich sąsiedztwie dróg może dojść do przesuwania widocznych granic czy celowego lub przypadkowego niszczenia znaków. Wznowienie granic pozwala na ich przywrócenie zgodnie z formalną dokumentacją i uwidocznienie ich w terenie.

W przeciwieństwie do wytyczenia granic, które jest przeprowadzane przy poddziale działek i wyznaczaniu ich części, wznowienie granic nie jest czynnością tworzącą, lecz odtwarzającą. Następuje wówczas, gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości poprzez postępowanie rozgraniczające, podziałowe, wywłaszczeniowe lub scaleniowe, ale zlokalizowanie w terenie nie jest możliwe ze względu na brak elementów wizualizujących ich przebieg.

Wznowienie polega na odtworzeniu linii granicznych za pomocą dowodów ich istnienia, tj. kamieni granicznych oraz dokumentów geodezyjnych świadczących o prawnym przebiegu istniejącej i obowiązującej linii granicznej. Wznowienie granic nie jest zatem postępowaniem administracyjnym, a czynnością techniczną wykonywaną przez geodetę uprawnionego na gruncie.