Unite Revolution Slider 2a

Wznowienie granic

1pracNastępuje, gdy granice nieruchomości zostały ustalone prawnie w przeszłości poprzez postępowanie rozgraniczające, podziałowe, wywłaszczeniowe lub scaleniowe, ale zlokalizowanie w terenie nie jest możliwe ze względu na brak elementów wizualizujących ich przebieg.

Wznowienie polega na odtworzeniu linii granicznych za pomocą dowodów ich istnienia tj. kamieni granicznych, oraz dokumentów geodezyjnych świadczących o prawnym przebiegu istniejącej i obowiązującej linii granicznej.
Wznowienie granic nie jest zatem postępowaniem administracyjnym, a czynnością techniczną wykonywaną przez geodetę uprawnionego na gruncie.