Unite Revolution Slider 2a

Do czego służy mapa do celów projektowych?

Rozpoczęcie prac budowlanych nie jest możliwe bez odpowiednich projektów. Jednym z najważniejszych dokumentów geodezyjnych okazuje się mapa do celów projektowych. Wykonuje się ją na podstawie mapy zasadniczej, która zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu wszystkich obiektów, ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu.

Mapa do celów projektowych jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jasno mówi o tym obowiązujące prawo budowlane. Mapa stanowi dokładne opracowanie kartograficzne, zawierające mapę sytuacyjną i wysokościową. Dokument sporządza się już na samym początku inwestycji. Dopiero po jej stworzeniu i ewentualnych aktualizacjach można przystąpić do naniesienia projektu na działkę inwestora.

Inwestor powinien posiadać co najmniej 3 kopie mapy do celów projektowych. Nasza firma proponuje profesjonalne usługi geodezyjne, dzięki którym uzyskanie pozwolenia na budowę stanie się prostym zadaniem.

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Prawidłowo sporządzona mapa do celów projektowych, według prawa budowlanego, musi zawierać dwie części. Pierwsza z nich jest opracowana na bazie mapy zasadniczej. Druga to elementy dodatkowe. Są to na przykład:

  • linie zabudowy,
  • osie ulic,
  • wyznaczone obszary gruntu.

Mapa do celów projektowych obejmuje nieruchomość, na której będzie prowadzona dana inwestycja, a także obszar, gdzie poprowadzone będą wszelkie przyłącza. Obowiązujące prawo mówi, że rysunek musi być poszerzony o 30 – metrowy pas wokół terenu samej inwestycji. Czasami niezbędne jest również wytyczenie strefy ochronnej przy budowie. Podczas przekazywania mapy klientowi geodeta zawsze objaśnia wszelkie skróty i oznaczenia na dokumencie. Dzięki temu inwestor ma świadomość tego, co zawiera mapa do celów projektowych.

Tego typu dokument ma określoną ważność, jednak nie wyznaczają jej konkretne terminy, ale wszelkie, dokonane zmiany na uwzględnionym obszarze. Jeśli więc przed zakończeniem inwestycji na terenie dokona się modyfikacji, niezbędne jest sporządzenie nowej mapy do celów projektowych.