Unite Revolution Slider 2a

Podział nieruchomości

1tur

Asortyment usług oferowanych przez GEOMap obejmuje również kompleksową usługę geodezyjnego podziału nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, że wydzielenie części nieruchomości może zostać wykonane jedynie przez uprawnionego do tego geodetę. W praktyce oznacza to, że właściciel nie może sam dokonać podziału działek i oddać ich na własność członka rodziny czy osób trzecich.

Podział przeprowadza się na wniosek właściciela, jednakże postępowanie to drobiazgowo reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Nadto jest to proces wymagający wykonania szeregu prac zarówno w zakresie pomiarów terenowych, jak i uzyskania oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania podziału.

Skuteczna pomoc w podziale działek

Wieloletnie doświadczenie oraz rozległa i ciągle aktualizowana wiedza fachowa sprawia, że stanowimy nieocenione wsparcie dla naszych klientów na każdym etapie przeprowadzania procedury wydzielenia części z nieruchomości i przeniesienia jej własności na rzecz nowego właściciela. Wśród klientów korzystających z tej usługi znaleźć można nie tylko osoby prywatne, ale również firmy i jednostki sektora publicznego ze Stargardu Szczecińskiego i powiatów ościennych.

W przypadku zainteresowania ofertą wytyczenia granic działki zachęcamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółów oraz kosztorysu wykonania prac geodezyjnych na posiadanym terenie.